E med æ-lyd – et huskespil

Huskespil med billeder og ord, hvor vokalen, e, lyder som æ.

Normal pris:

0  kr

Ordkort til læse- og staveøvelse i indskolingen. Pdf’en indeholder 30 ordkort, som kan parres to og to. Et par er to ord, som rimer. Indskolingsbørn, som kan læse lydrette tekster, og har brug for at komme videre i læseudviklingen, vil få erfaring med ord, hvor vokalen e lyder som æ. Således hjælpes eleverne videre til trinnet, hvor de begynder at kunne læse ikke-lydrette ord. Ordkortene, anvendt som huskespil er oplagte til et lille værksted ud af flere læseværksteder, eller som en del af ugeskemarevolutionen.

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop