Dilemmaspil: Dit, mit eller vores vandløb?

Normal pris:

0  kr

Dilemmaspil til brug i den fællesfaglige undervisning i biologi, fysik/kemi og geografi.

Dette dilemmaspil tager udgangspunkt i den fiktive by Grønnedal, hvor debatten om det gamle vandkraftværk er blusset op. Skal dette, elværket og den opstemmet sø fjernes for at give plads til natur, på bekostning af kultur og historie? Og skal den udrettede å lægges tilbage til sine gamle slyngninger, selvom det koster landbrugsjord? Det bliver drøftes på et borgermøde, hvor bl.a. Dansk Ornitologisk forening, Landboforeningen, Vandkraftcentralens Venneforening, Turistrådet og en iværksætter deltager. Rammesættelsen for spillet er 90 min.

Dilemmaspillet er målrettet perspektiveringskompetencen og styrker elevernes forståelse af interessemodsætninger og handlemuligheder.

Spillet er udviklet til Naturmødet i Hirtshals, som afvikles hvert år i maj måned.

Betalingskort
Menu
Shop