Christmas 5: 3 Activity Books

Normal pris:

40  kr

Materialet består af 3 Activity Books/Læs og farv

  • Draw and colour
  • See my snowman
  • Here is Santa Claus

Ordforrådet i de tre bøger bygger på

  1. “Christmas 1 a. Nouns fra ”Christmas 1 Posters” (se det her)
  2. Colours
  3. Clothes
  4. Body parts

Bøgerne kan bruges på 1. og 2. klassetrin. At kunne læse små enkle tekster med gentagelser og brug af det ordforråd eleverne har været præsenteret for (ofte vil eleverne lære teksten udenad, hvilket er helt i orden) giver eleverne en opfattelse af, at det at lære at læse engelsk ikke er så svært. Grundig lærervejledning med forslag til, hvordan der arbejdes med introduktion af bogen medfølger. Desuden er der idéer til elevproducerede bøger.

Betalingskort
Menu
Shop