Bogstav domino med lydbilled-alfabet og håndfonemer

Normal pris:

0  kr

Her får du en smagsprøve på materialet Læs sammen. Læs sammen er et system til den første læseundervisning, som inkluderer alle børn med differentierede, lydrette tekster og opgaver. Systemet bygger på en balanceret læsepædagogik med fokus på afkodningsstrategier, læseforståelsesstrategier, ordforråd, skrivning og sproglig bevidsthed.

Domino-spillene kan bruges uafhængigt af bogssystemet Læs sammen. Man kan altså bruge spillene alene eller med hvilket som helst andet bogssystem.

Materialet indeholder:

  • 1 stk. domino-spil: “Bogstaver – håndfonemer” (2 ark)
  • 1 stk. domino-spil: “Bogstaver – lydbilleder” (2 ark)
  • tilhørende videoer med håndfonemer og alfabetsang.

Plakaten og spillebrikkerne kan anvendes sammen med gratis-videoerne på YouTube – søg: Læs sammen.

 

Klip spillebrikker og lav domino m.m. Obs. klip kun på de stiplede linjer til domono-brikker.

Et lydbilled-bogstav giver eleverne den fordel, at de ud fra illustrationen (som er tegnet efter bogstavets form) kan lytte sig frem til bogstavets lyd ud fra forlyden på illustrationen.

Forskning har vist, at indlæring af nye bogstaver og deres lyde i form af lydbilled-bogstaver huskes bedre. (Shmidman & Ehri, 2010). Jo flere repræsentationer bogstaver forbindes med, jo bedre huskes de.

Det er vigtigt at stimulere både den visuelle, kinæstetiske og auditive sans.

Brug håndfonem-filmene sammen med det bogssystem I har, og læg link ud til forældre til playlisterne med alfabetsangen og håndfonemer.

”Læs sammen” bogstav-videoer repeterer skriveretning, håndfonemer, bogstavlyde og alfabetlydenes dannelsessted. Paus videoerne og snak og billederne.

Abonnér på kanalen og videoerne vises i alfabetisk rækkefølge.

For yderligere idéer til at arbejde lydbilled-alfabet, tilhørende spil med bevægelse og pusleopgaver henvises til Læs sammen lærervejledningen med 170 kopiark.

Find flere spil her på Bubbleminds fra Læs sammen.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen Conni Camille Isgaard, forfatter til Læs sammen

Betalingskort
Menu
Shop