Bæredygtigt samfund – beskrivelse af min e-bog

Normal pris:

0  kr

Jeg har skrevet en e-bog for børn og unge fra ti år og op, og den bygger på en samfundsmodel udtænkt af en tænketank i Florida med fremtidsforskeren Jacque Fresco (død 2017) i spidsen, nu ledet af hans partner Roxanne Meadows. Se www.thevenusproject.com

Samfundsmodellen er udviklet af Jacque Fresco, som er blevet kaldt nutidens Einstein og Leonardo da Vinci i én og samme person. Han døde 101 år gammel, efter at have viet sit liv til fremtidsforskning. Hans hovedtanke var, at vi
mennesker bliver nødt til at træde et trin op på evolutions-stigen, da vi ikke kan blive ved med at leve, som vi gør. Han mener, vi bør gå væk fra det monetære system og udvikle en ny samfundsmodel, hvor planetens ressourcer bliver fordelt ligeligt og retfærdigt blandt jordens beboere. At vi holder op med at leve, som om vi har flere jordkloder!

Det er mit håb, at e-bogen kan give viden og inspiration til den unge generation, for det er dem, der bærer den tunge byrde at ændre verdenssamfundet, og de ved, at det haster!

Når jeg lægger en temmelig grundig beskrivelse af e-bogen gratis ud, er det for at understege vigtigheden at faget fremtidsforskning må indgå i undervisningen – det gør den sikkert allerede. Med mit bidrag håber jeg, at jeg er med til at give børn og unge håb – det ER muligt at skabe et nyt verdenssamfund, hvis vi vil det nok!

Tekst og illustrationer: Alexandra Moysey

Jeg er pensioneret børnehaveleder og jeg brænder stadig for mit fag, hvilket også fremgår af min egen hjemmeside www.sprogkassen.dk

Som noget nyt laver jeg også materiale til engelskundervisning i de yngste klasser: samtaleplancher, vendespil og brætspil.

Betalingskort
Menu
Shop