ADDITION Domino med additions-strategier

Normal pris:

0  kr

Materialet indeholder 3 sæt à 30 dominobrikker. Et sæt med tiervenner, et med tal-tvillinger og et med forskellen er 2.

Print en side pr. ark for brikker på 27,7 x 13,85 cm. Print 4 sider pr. ark for brikker på 13,85 x 6,93 cm. Print 9 sider pr. ark for brikker på 9,23 x 4,62 cm. 

Brikkerne skal lægges op, så to matchende felter støder op til hinanden.
Brikkerne kan fx fordeles ligeligt mellem eleverne, som skiftes til at lægge en brik. Hvis man ikke kan lægge en brik, melder man pas, og kan evt. få en ‘straf’ fx i form af fysiske øvelser som 10 englehop eller 20 sprællemænd.
Eleverne kan dyste mod hinanden på tid individuelt eller i hold. Her gælder det om først at samle alle kort til en sammenhængende dominokæde.

Variation

  • Føj en terning til spillet. Eleverne slår med terningen og må føje et kort til dominokæden, hver gang de slår en sekser.
  • Lad eleverne bygge kæden 10-20 m fra, hvor de slår med terningen. De må kun slå med terningen, når de har placeret kortet og er vendt tilbage til udgangspunktet.

©️ Julie Hardbo Larsen.
Husk at indberette til Copydan, hvis din skole er udvalgt som kontrolskole.

Folkeskolelærer. Matematikvejleder. Underviser i matematik, fransk og madkundskab på en skole i Københavnsområdet.

Fagchef for matematik hos Lær for Livet, der er et læringsprogram for udsatte børn og unge. Her laver jeg materiale til og tilrettelægger matematikundervisningen på vores læringscamps.

Forfatter på Alineas materiale TURBO, der er målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen.

Har en forkærlighed for materialer og aktiviteter, der rummer elementer af leg, spil og bevægelse.

Jeg kan kontaktes på julie@hardbo.dk

Betalingskort
Menu
Shop