Tekstiler og design

Normal pris:

0  kr

Tekstiler og design, 4. – 9. klasse – Håndværk og Design

Åben Virksomhed

 

Besøg en tekstil virksomhed og oplev hvordan, de arbejder med tekstiler og materialevalg. I dette undervisningsforløb til Håndværk og Design skal eleverne arbejde med tekstilers egenskaber og designvalg ved at designe og producere en idrætspose. Forløbet egner sig både til Håndværk og Design på mellemtrinnet, samt som valgfag i udskolingen. Forløbet er bygget op omkring et besøg på en mode- eller tekstilvirksomhed samt en designproces hvor man bl.a. undersøger, konkretiserer, konstruerer og forbedrer.

Undervisningsforløbet består først af undervisning på skolen, derefter et virksomhedsbesøg og til sidst tilbage på skolen igen. Det giver eleverne et hands-on indtryk af, hvordan det, de lærer i klassen, hver dag bruges i verden omkring os. Forløbet er udviklet, så det opfylder Fælles Mål for Håndværk og Design, samt Uddannelse og Job.

Antal lektioner:

  • 4 lektioner før besøget på tekstilvirksomheden
  • 2 timer og 15 minutter på tekstilvirksomheden
  • 6 lektioner efter besøget på tekstilvirksomheden

Direkte link til virksomhederne i nærheden af dig:

Åben Virksomhed – Tekstiler og Design

_____________________________________________________________

Ved DA Åben Virksomhed udvikler vi praksisrelaterede undervisningsforløb til grundskolen
Vi har en vision om at øge unges interesse for naturvidenskab, teknologi, it og matematik, samt give flere børn og unge lyst til
at vælge en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse inden for det teknologiske eller naturvidenskabelige område.

Kort om vores undervisningsforløb:

  • Vores forløb er gratis.
  • Vi har forløb til grundskolen i følgende fag: matematik, natur/teknologi, madkunskab, håndværk/desgin, biologi, fysik/kemi, geografi og billedkunst. Derudover har vi også flerfaglige forløb.
  • Alle vores undervisningsforløb indeholder ét virksomhedsbesøg.
  • Vi har virksomheder koblet til vores forløb i hele Danmark.
  • Alle forløb opfylder ”Fælles Mål” samt målene for det timeløse fag: ”Uddannelse og Job”.
Betalingskort
Menu
Shop