Stormen på Bastillen – fra konge til kaos

Med elevhæftet i hånden kan de ældste af grundskolens elever blive klogere på tiden før-under og efter “Stormen op Bastillen”. På forsiden af elevhæftet findes en QR-kode. Scannes denne bliver teksten læst højt. 

Normal pris:

0  kr

Kanonpunktet “Storm på Bastillen” er udgangspunktet i dette materialer. Udover tekst indeholder elevhæftet også kildeopgaver, hvor eleverne bl.a. skal reflektere over, om begivenhederne så langt væk – både i tid og sted – har betydning for deres liv i dag.

Materialet indeholder:

  • 16 siders elevhæfte med kildeopgaver
  • 2 siders lærerark
  • Overbliksark

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop