Hvad er historie?

Hvad er historie? Det spørgsmål har mange elever stillet. I opgaven af sammen navn ser vi på vidt forskellige kilder. Vi starter på Brøndby Station og ender i Moskva, hvor Lenin holder tale.

Normal pris:

0,00  kr

Til opgaven findes også et lærerark med supplerende oplysninger og idéer til brugen af opgaven, som er tiltænkt 6.-8. klassetrin.

Materialet indeholder:

  • 4 siders opgave-hæfte
  • Læreark med inspiration og relevante links

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop