Monsterskrivning

”Monsterskrivning – juleudgave” med ”Julens monstervikarer” er en sjov skrive-læse-tegne-juleaktivitet til elever i indskolingen og starten af mellemtrinnet. ”Monstersætninger” skal afkodes, skrives og illustreres med egne tegninger.

Opmærksomheden rettes mod vokalerne og udvalgte konsonantfølger som f.eks. st, sk, nd og ng. Opgaverne er velegnede til jule-læseværksteder.

Normal pris:

0  kr

Materialet indeholder:

  • 1 pdf med 18 monstervikarer på kort, som viser hvilket bogstav hvert monster (og en enkelt julemand) vikarierer for. Kortene kan printes og bruges som de står på hver side, eller de kan printes, klippes ud som kort og lamineres. For at kunne holde styr på kortene, kan man lave hul i den grå cirkel på hvert kort, og trække en snor igennem så der laves en slags nøglering med kortene.
  • 1 pdf med 10 sider med i alt 40 skrive/tegne-opgaver, hvor nogle bogstaver i hver sætning er erstattet af monstervikarer. Eleven skal finde det bogstav, som hver monster vikarierer for og skrive hele sætningen korrekt med alle bogstaverne på linjerne under hver ”monstersætning”. Herefter kan eleven læse, hvad der skal tegnes i rammen ud for hver sætning. Således fungerer elevens tegning samtidig som et bevis på, at eleven har afkodet, skrevet og læst sætningen korrekt.

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop