Jule-stave-gaver

“Jule-stave-gaver” er 24 foldekort beregnet til børn i indskolingen og på mellemtrinnet, som er kommet videre fra den lydrette stavning og skal øve læsning og stavning af længere ikke-lydrette ord.

Normal pris:

0  kr

Ordene som øves i “Jule-stave-gaver” er de samme 24 juleord, som er brugt i udgivelserne, “Jule-huskespil”, “Julle og Nissemis på ordjagt” samt “Julle og Nissemis i juleskole”. Pdf’en indeholder 6 ark hver med indersider til 4 foldekort med 4 jule-staveord (på op til 4 fire stavelser) – i alt 24 inderside-kort med plads til at skrive et juleord. De 6 inderside-ark har hvert et tilhørende yderside-ark (det er dem, der vender på hovedet efter hvert inderside-ark). De 24 foldekort kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, både som individuel læse/staveøvelse, hvor eleven selv læser ordet på foldekortets forside og bagefter skriver ordet indeni, og som del af værksteder, “Tampen brænder”, “Gæt og grimasser”, eller som poster i forskellige løb ude og inde. En idé er også at digte en historie, hvor alle ordene indgår. Eleverne skal så skrive ordet ned i de foldekort, de har fået tildelt, efterhånden som ordene dukker op, når historien bliver læst højt i klassen.

Se også titlerne “Julle og Nissemis i juleskole” og “Julle og Nissemis på ordjagt”. Med “Jule-huskespil” er der yderligere mulighed for at øve ordene med læse-øre-hjælp til afkodning af huskespillets ordkort.
Har man alle titler, vil man have et vendespil, som øver læsningen af ordene og i forlængelse af dette kunne gå videre med stavningen af de samme ord i “Jule-stave-gaver” – og derudover have en julekalender med små videoklip samt billedkalender. Da alle fire titler supplerer hinanden er de oplagte at bruge sammen som en del af decembers juleaktiviteter, fælles og i værksteder.

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop