Klokken – Quiz og Byt

Normal pris:

10  kr

Dette materiale kan bruges til den sproglige dimension i et emne omkring tilegnelsen af klokken/tid/uret. Materialet er udarbejdet til en modtageklasse, hvor der er  fokus på det talte faglige sprog i matematikundervisningen – men kan sagtens bruges i en almenklasse.

Quiz & Byt-kortene “fylder” 1 A4-ark, men skal printes enten 4, 6 eller 9 pr. ark – alt afhængig af, hvor store man ønsker kortene. Kortene printes og bukkes på midten – så kortene får en forside (sprøgsmål) og bagside (svar). Svaret gives på flere forskellige måder, eks. Klokken er ét / Morgen/dag: 13 / Aften/nat: 1

Der er også to hjælpe-plakater med i materialet. Disse skal være med til at hjælpe eleverne under legen. Der øves at stille spørgsmål og svar: Hvad er klokken? og Klokken er…

Materialet indeholder:

  • 22 Quiz & Byt-kort
  • 2 hjælpe-plakater: Hvad er klokken? og Klokken er…
  • Vejledning

Se også mine andre materialer om tid/klokken:

Betalingskort
Menu
Shop