Historie i krig

Kan en for længst afdød svensk vikingprinsesse være et af ukrainernes vigtigste våben imod russerne i nutidens krig? Svaret er JA! Det er historiebrug i aktion.

Normal pris:

0  kr

Kan gammel historie bruges i en nutidig krig? Svaret er et klart JA, hvilket 8.-9. klasses elever vha. denne opgave kan få bevis for.

Krigen i Ukraine udkæmpes udover med krudt og kugler også med historie. Denne opgave omhandler bl.a. Ingegred Olafsdatter. Hvis dette navn ikke siger dig noget er det nok fordi du ikke er ukrainer! Den svenske vikingeprinsesse blev omkring 1020 gift med Jaroslav den Vise og hun har siden fået en central rolle i ukrainsk historie, som et tydeligt bevis for, at landet altid har set mod Vesteuropa og ikke mod naboen i øst, Rusland.

Elevteksten indeholder dels den fascinerende historie om Ingegerd, ligesom Ukraines lange historie kort skitseres – også kommer vi ikke helt udenom en vis præsident Putin. Til elevsiderne er også opgaver, bl.a. om hvorfor mindesmærker for den russiske digter Pusjkin overalt i Ukraine forsvinder. I lærerarket findes beskrivelser ift. Fælles Mål, links og kildeangivelser mm.

Materialet indeholder:

  • 7 siders elevhæfte
  • Lærerark med bl.a. supplerende ideer til undervisning og links

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop