Grundloven

Grundloven 1849 er ét af Historiekanonens 29 punkter. I denne opgave – som også er som skræddersyet til samfundsfagslæreren – ses nærmere på både selve historien bag loven, samt hvad den betyder i dag.

Normal pris:

0  kr

Denne opgave er oplagt også at bruge i samfundsfag. Opgaven tager udgangspunkt i hvorfor en enevældig konge dog ville dele magten med folket? Herefter skal der arbejdes med hvad der står i Grundloven i forhold til forskellige case-opgaver fra nutiden. Sidst, men ikke mindst, skal der undersøges hvor disse friheds- og lighedstanker kom fra. Til opgaven findes også lærerark med baggrundsviden, facitliste og en ekstra kildeopgave.

Materialet indeholder:

  • 4 siders elevopgaver
  • Lærerark med bl.a. ekstraopgave

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop