Det var smart

Efter en kort beskrivelse af, hvor smart en vandmølle var, skal eleverne på jagt efter oplysninger om fem forskellige “gamle” opfindelser. Opgaven kan bruges af alle klassetrin, men er særlig velegnet til 4. – 6. klassetrin.

Normal pris:

0  kr

En vandmølle – den er smart. Denne opgave tager udgangspunkt i en vandmølle. Herefter skal der laves både en nutid- og fremtids top-5 over opfindelser. På den måde arbejdes der med for-nu- og fremtid.

Materialet indeholder:

  • 1 elevark

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop