Dele med 10, 100 og 1000

Disse tekstopgaver egner sig til mellemtrinnet og udskolingselever, som har brug for omsætningsopgaver samt børn med særlige behov. Således er pdf’ens medfølgende skærmudgave tilrettet sådan, at der kan skrives i pdf’en og bruges CD-ORD til at læse teksterne.

Normal pris:

65  kr

Opgavetyperne er regnehistorier med gentaget subtraktion og ligedeling. Se eksempler fra hæftet her på siden. Alle opgaverne i hæftet er parallelle med opgaverne i hæftet, “Gange med 10, 100 og 1000”. Dvs. at eleverne kan genkende opgavens emne og illustration og evt. huske tallene. Her er opgaven blot “vendt” om så det er et andet tal, som optræder som resultatet. Sværhedsgrad: Her bliver brugt alle tal op til 10000, både hele tal og decimaltal. Det forudsættes, at metoden med at fjerne nuller bag ved de hele tal og/eller rykke kommaet en, to eller tre pladser til venstre ved decimaltal, er kendt.
Det forudsættes at eleverne kender sammenhængen mellem minutter, timer, dage og uger, måneder og år.

Eleverne skal have kendskab til udregning af areal. Det er også en god forudsætning at have arbejdet med omsætningsopgaver med g – kg – t og cm – m og dl – l Tekster: Med hensyn til sværhedsgraden af opgaveteksterne ligger de fra LIX 12 til LIX 28. Grunden til den brede sværhedsgrad er, at jeg har fokuseret på at lave emnerne i opgaverne vedkommende og at min erfaring er, at eleverne kan læse lange svære ord, når blot de kender emnet og har hjælp fra billeder. Derfor er illustrationerne en vigtig del af forståelsen af opgaverne. Billeder er ligeledes med til at gøre opgaverne til en slags fortælling, som bliver mere levende for eleverne.

Materialet indholder:

  • Afsnit 1: Dele med 10: 24 opgaver
  • Afsnit 2: Dele med 100: 24 opgaver
  • Afsnit 3: Dele med 1000: 24 opgaver
  • Afsnit 4: Blandede opgaver: 54 opgaver

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop