Vi lærer procent (hæfte 1)

Skal dine elever arbejde med procenter?  Så kan dette hæfte måske været noget for jer.

Normal pris:

25  kr

Vi lærer procent (1) er et opgavehæfte med tilhørende korte forklaringer tiltænkt som supplement til begynderundervisningen i procentbegrebet eller til brug i specialundervisningen. Opgavehæftet indeholder 38 “elevsider” med forklaringer og træningsopgaver med fokus på introduktion til procentbegrebet ud fra procentdiagrammer samt sammenhængen mellem procent og brøker. Endvidere introduceres to klassiske regnemetoder til procent, ”en procentdel af et tal” samt ”hvor meget udgør et tal af et andet i procent”. I opgaverne med procentregning er der også lagt vægt på sammenhængen mellem procent og brøk. Flere af opgaverne er understøttet af visuelle procent – og brøkstænger, der skal styrke elevens forståelse for regning med procent. Hæftet afsluttes bl.a. med regneopgaver samt en række mindre tekstopgaver med procentdiagrammer og farvning af cirkeldiagrammer. Det anbefales at eleverne har lommeregner til rådighed i opgaveløsningen. Hæftet kan anvendes som helhed eller som enkeltvise kopisider. Der bør kopieres i farve.

Betalingskort
Menu
Shop