Skoleidræt

Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. På hjemmesiden finder du bevægelsesaktivitet til brug i skolen.

Gå til Idébanken