Læse- og skriveundervisning i 2. kl. – struktur og opgave 2 (bog: ”Den sultne zombie” )

Normal pris:

20  kr

I 2. klasse er det stadig meget vigtigt at undervise i læsning og skrivning. Som lærer er man ret udfordret, da elevernes læse- og skrivefærdigheder ligger meget spredt. Det er både eleven, der stadigvæk har svært ved at skrive sit eget navn og læse småord og de elever, der har knækket læsekoden, og gerne vil læse bøger med flere sider og skrive længere historier.

I materialet tilgodeses både den svage og den stærke læser, hvor du kan have klassen alene og alligevel få et indblik i hvordan den enkelte udvikler sig.

Inddel eleverne i tre grupper.

Eleverne deles efter Hogrefes ordlæseprøve 1 og efter dit kendskab til deres læse- og skriveudvikling.

Grupperne ser sådan ud:

  • Før-fasen/Erkendelse/stabilisering
  • Beherskelse
  • Automatisering

Jeg afsætter 3. lektioner om ugen til at arbejde med denne læse- og skriveundervisning.

Bog opgave 2: ”Den sultne zombie” af Mette Finderup.

Bogen kan hentes på ereolengo.dk hvis der ikke kan skaffes bøger til alle elever.

Materialet indeholder:

  • Vejledning i før læsning, under læsning og efter læsning til hhv. gruppe 1,2 og 3
  • Opgaver til ca. 3 lektioner
  • Klasseskema

Facebook: Følg skrivogstav.dk på https://www.facebook.com/skrivogstav.dk/

Instagram: Følg skrivogstav.dk på https://www.instagram.com/skrivogstav

Pernille Terkelsen er folkeskolelærer og har mange års erfaring med danskundervisning i indskolingen. Pernille har en efteruddannelse som læsevejleder.

Pernille arbejder med skrive- og stave undervisningsmetoden (guided writing), og har udviklet en del dansk- og engelskopgaver til elever i 1.-3. klasse.

 

Betalingskort
Menu
Shop