Røre-gøre grammatik – Leg med bogstaver

Normal pris:

25  kr

Materialet består at 3 filer til download og er på i alt 106 sider.

De overordnede tanker i forbindelse med dette materiale med bogstaver, er at give indskolingseleverne (0.-1. kl. – støtteundervisning), især de visuelle – de taktile – og de kinæstetiske elever mulighed for at arbejde med konkrete materialer. Målet er, at de bliver styrket i det skriftsproglige arbejde på den måde, de lærer bedst.

En elevgruppe agerer ”bogstavben”. Klassen skal så se, hvor mange ord de kan finde ud af de valgte bogstaver. Samtidig kan bogstavnavn og -lyd trænes (især 0.-1. kl. – støtteundervisning)

Der er beskrevet flere forskellige arbejdsmuligheder i den medfølgende vejledning.  Bogstaver i A4-størrelse og ”bordbogstaver” medfølger.

Betalingskort
Menu
Shop