Rod- og bøjningsmorfemer – Udsagnsord

Konkret materiale til undervisning i sprogets byggesten, morfemerne. I dette materiale er fokus udsagnsords rod- og bøjningsmorfemer.

Normal pris:

15  kr

I dette materiale trænes læsning og stavning af udsagnsord med forskellige bøjningsmorfemer. Eleverne bliver derudover bevidste om sprogets byggesten. I pakken er der 96 kort, der skal sammensættes, så de bliver til bøjede udsagnsord. Eleverne kommer til at arbejde med 16 forskellige ord og deres bøjning. Materialet arbejder særligt med navneform, nutid og datid. Mine elever plejer at arbejde med materialet på gulvet eller på et stort bord.

Materialet indeholder:

  • 48 kort med rodmorfemer (16 ord)
  • 48 kort med bøjningsmorfemer
  • Kopiark til notering af ord
  • Lærervejledning

Læsegalaksen er optaget af sjov, leg og læring for børn. Jeg ved, at begynderlæsningen i skolen og derhjemme er altafgørende for børn og deres skolegang. Min mission er derfor at skabe motiverende undervisningsmateriale, både til brug i skolen og derhjemme, samt at inspirere til at lege med bogstaver, ord og lyde på en både sjov og vedkommende måde.

Betalingskort
Menu
Shop