Næsthyppigste ord 1 – Ugeord

Normal pris:

150  kr

Dette materiale består af de 218 resterende ord af de 360 hyppigste ord, der er brugt i det danske sprog. Kan eleverne de 360 hyppigste ord, behersker de ca. 70% af vores ordforråd, derfor giver det endog rigtig god mening at arbejde koncentreret med de 360 ord. (De 142 mest almindelige og hyppige ord i 1. kl. og de 218 næsthyppigste ord  i 2. kl.)

Du får ved køb af dette materiale:

  • 22 ark med 10 ord pr. ark = de ugeord, du skal arbejde med i løbet af en uge, i alt 22 uger. Arkene udleveres til eleverne, og du bruger dem i undervisningen på flere forskellige måder.
  • En oversigt over ordene ordnet alfabetisk.
  • To ark med samtlige 360 ord
  • Forslag til forældrebrev
  • En grundig lærervejledning.
  • Ordentlige materialer
  • Mulighed for at arbejde koncentreret med stavning og læsning, så eleverne behersker de hyppigste ord.
Betalingskort
Menu
Shop