Kan du genkende ordene? Kan du læse og skrive dem? Opgaverne er understøttet med billeder.

Normal pris:

25  kr

Materialet henvender sig til elever, der er lige ved at knække læsekoden. Eleverne øver sig i at genkende, læse og skrive ord med 2-3 bogstaver med støtte.

Materialet indeholder 4 sæt med ensartede opgavetyper. Der er ikke sidetal på opgaverne, så de kan laves hver for sig eller blandes:

  • 17 sider med hver 4 små opgaver. Eleven skal genkende ord og krydse det af i tabellen. Opgaven understøttes af billeder.
  • 12 sider med hver 7 ord. Eleven skal skrive ordene af. Ordene understøttes af billeder.
  • 28 sider hvor eleven skiftevis skal genkende ord og skrive ord af. Ordene understøttes af billeder.
  • 12 sider med hver 6 små krydsord. Opgaven understøttes med billeder.
Betalingskort
Menu
Shop