Historien om julekortet

Normal pris:

25  kr

Her får du et skønt forløb i historie til jul!

Materialet består af:

  • Arbejdshæftet:Historien om julekortet
  • 4 sider med julekort (8 i alt)

Arbejdshæftet er på i alt 9 sider:

Side 1: forside med ældre julekort

Side 2:’Hvilken kilde’, fokus på brug af kilder og info om 1. og 2. håndskilde.

Side 3: ‘Hvad ved du om julekortet?’ intro med mindstorm, og opgaver til julekort og kilder

Side 4-7: Tekst om historien om julekortet. Her tilhørende opgaver, som laves efter læst tekststykke. Endvidere fokus på ordforklaring, hvor der her er lavet faktaboks med ordforklaring.

Side 8: Analyseskema til brug af analyse af julekort. Her med fokus på kilder.

Side 9: Ekstra opgave – tegn et juletræ, hvor man skal følge en anvisning.

 

Didaktisk anvendelse af materialet

Først kopieres et eksemplar af arbejdshæftet til hver elev. Man kan evt. kopiere to analyseskemaer til hver elev.

De tilhørende postkort kopieres og lamineres. Eleverne kan arbejde selvstændigt med materialet eller sammen i små grupper. Jeg vil dog samle op efter hver side. Især første side med kildearbejde vil jeg gennemgå med eleverne. Her til jeg inddrage 3.- og 4. håndskilde, som ikke bliver nævnt i teksten.

Når alt teksten er læst og opgaverne lavet, skal man i gang med analyse af et julekort. Man kan evt. lægge alle de laminerede kort i en bunke, hvor eleverne skal op og trække, sådan at det bliver tilfældigt, hvilket kort de skal arbejde med. Man kan også selv lade eleverne vælge. Hvis man har et større udeareal til rådighed, kan man vælge at gemme kortene, så eleverne skal ud på skattejagt og finde evt. to postkort. Jeg vil afslutningsvis gennemgå analyserne i klassen med eleverne og tage kortene op på smartboard. Det vigtigt at nævne for eleverne, at det ikke er nogen rigtig eller forkert fortolkning af julekortene.

Man kan lave forløbet produktorienteret ved at lade eleverne lave egne julekort afslutningsvis.

Rigtig god fornøjelse.

 

 

Lærer og historieelskende krea-nørd 

Jeg elsker at formidle undervisning, gerne i form af en anderledes og indbydende indpakning.

I min daglige arbejde som lærer og læringsvejleder formidler jeg undervisning på primært mellemtrinnet på en folkeskole i Solrød.

Har du spørgsmål til min didaktik, materiale eller kommentar tag venligst kontakt på mail:

zeazio@msn.com

Mvh Nadia Mundt

Betalingskort
Menu
Shop