FRANSK Flashcards Se présenter

Normal pris:

0,00  kr

Materialet består af to versioner med 8 kort med spørgsmål og 8 kort med forslag til svar.

I version 1 har spørgsmål og svar, der hører sammen, samme farve – spørgsmålskortet en klar farve og svarkortet en lysere nuance af samme farve.

I version 2 har alle kort samme farve.

Kortene kan bruges i Quiz & Byt, eleverne kan finde deres makker og sammen svare på spørgsmålet, eller eleverne kan matche spørgsmål og svar, fx i et vendespil.

Print tosidet, så der er tekst på den ene side og prik-mønster på den anden side. Kortenene er lavet ‘spejlvendt’, så tekstsiderne kan printes tosidet og bruges som flashcards.

©️ Julie Hardbo Larsen
Husk at indberette til Copydan, hvis din skole er udvalgt som kontrolskole.

Folkeskolelærer. Matematikvejleder. Underviser i matematik, fransk og madkundskab på en skole i Københavnsområdet.

Fagchef for matematik hos Lær for Livet, der er et læringsprogram for udsatte børn og unge. Her laver jeg materiale til og tilrettelægger matematikundervisningen på vores læringscamps.

Forfatter på Alineas materiale TURBO, der er målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen.

Har en forkærlighed for materialer og aktiviteter, der rummer elementer af leg, spil og bevægelse.

Jeg kan kontaktes på julie@hardbo.dk

Betalingskort
Menu
Shop