Fix sætningerne – dyr, tøj & mad

Materialet kan bruges på flere forskellige måder! Det kan både bruges til gruppearbejde, som hente-diktat eller som individuelle opgaver til de hurtige elever.

Normal pris:

10  kr

Materialet indeholder:

  • 3 forskellige sæt “Fix sætningerne”. Der er ét ark med til hvert sæt, hvor sætningerne kan skrives, når de er løst – og så er der 10 forskellige sætninger til hvert sæt, hvor sætninger står i uorden og dermed skal placeres korrekt.

Eleverne får hjælp ved hver sætning, da jeg har tydeliggjort, hvilket ord der skal være først (da det selvfølgelig starter med stort bogstav) samt hvilket ord der skal være til sidst (da det er efterfulgt af et punktum). Dette hjælper også med at gøre børnene bevidste om, at sætninger starter med stort og slutter med et punktum.

Betalingskort
Menu
Shop