Bogstavmusikanterne – dukker

Normal pris:

0  kr

Materialet har fået navn efter bogstavmusikanterne, som er centrale for materialet. Et af målene med bogstavmusikanterne er, at eleverne gennem deres personlige bogstavven lærer navn, lyd og form at kende på egen og kammeraters bogstavvenner.

Vokaldukkerne er røde og har mundstillinger for at tydeliggøre, hvordan lyden ser ud. Konsonantdukkerne er blå og har arme, der viser håndfonemet. Bogstavmusikanternes kendetegn hjælper eleverne til at fastholde sammenhængen mellem fonem (bogstavets lyd) og grafem (bogstavets form).  Konsonanterne er fordelt på 4 familier (læbefamilien, fortungefamilien, bagtungefamilien og halsfamilien). Hver families benævnelse referer til det sted i munden, de dannes. På  http://www.bogstavmusikanterne.dk/handfonemer findes bogstavdukkerne animeret, så det er muligt at se deres bevægelse og høre deres lyd.

Derudover er der en bænkefamilie, der består af bogstaverne w,c,x,q,z. Disse bogstaver har ikke en selvstændig lyd eller håndfonem. De har i stedet ører og lytter til de andre bogstavmusikanters lyde. Bænkefamiliens funktion er at lærer de andre bogstavmusikanter at sætte lyde sammen.

Det er en fordel at laminere bogstavmusikanterne, inden de klippes ud. På den måde vil de blive  mere stabile og få en større holdbarhed.

Der medfølger en kort vejledning.

NB! Husk altid at indberette Bogstavmusikanternes læremidler til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak!

Du kan se alle Bogstavmusikanternes materialer her: https://bubbleminds.dk/udgivere/bogstavmusikanterne/

Find også Bogstavmusikanterne på https://www.bogstavmusikanterne.dk

Lyt til sange og hørespil på https://www.youtube.com/channel/UCYWsmjsk3mHOZgNSfr7Spkg/

Har du spørgsmål til nogle af læremidlerne, er du velkommen til at skrive til bogstavmusikanterne@gmail.com

 

Mette Bech står bag bogstavmusikanternes materialerne. Hun har været lærer i 17 år, læsevejleder og specialundervisningslærer og det er i denne forbindelse at materialerne er udviklet gennem praksis. Siden 2014 har hun været pædagogisk konsulent på CFU Absalon, hvor hun rådgiver lærere indenfor bl.a indskolingsdansk og dansk som andetsprog.

Bogstavmusikanterne vandt årets læseinitiativpris i 2010 for sin legende tilgang til læsning.

http://www.bogstavmusikanterne.dk/sange.

Betalingskort
Menu
Shop