Addition og subtraktion

Normal pris:

25  kr

Materialet indeholder regnestykker, hvor eleverne træner opmærksomheden på, om de skal regne med addition eller subtraktion.

Materialet indeholder 4 sæt af samme type opgaver med tal op til  henholdsvis 5, 10, 15 eller 20. Hvert sæt indeholder 20 sider med hver 5 regnestykker af ensartede opgavetyper, der gør opgaverne genkendelige:

  • Addition og subtraktion med tal op til 5
  • Addition og subtraktion med tal op til 10
  • Addition og subtraktion med tal op til 15
  • Addition og subtraktion med tal op til 20
Betalingskort
Menu
Shop