Vokaler – bogstavkort

Normal pris:

45  kr

Her får du 10 huskenøgler: 1 forside + de 9 vokaler med illustrationer, der støtter eleven i at huske vokalens standardlyd og betingede lyde.

De 9 vokaler:

 • a har 2 lyde:
  1. Standardlyden
  2. Lyden, når a kommer en tur til halslægen (halslægelyden).
 • e har 4 lyde:
  1. Standardlyd
  2. Endelsen -e (det tænksomme e)
  3. æ som i hest og i kineserlyden -eng
  4. e som i hajlyden.
 • i har 3 lyde:
  1. Standardlyden
  2. e som i indianer
  3. Hajlyden i ordene dig, mig, sig.
 • o har 3 lyde:
  1. Standardlyden
  2. å som i ost
  3. o som i lommer, op, kom.
 • u har 2 lyde
  1. Standardlyden
  2. å som i undulat (u lyder ofte som å, når den står foran n).
 • y har 3 lyde:
  1. Standardlyden
  2. Flad ø som i synge
  3. Åben ø som i rygsæk
 • æ har 2 lyde:
  1. Standardlyden
  2. æ som i ærter.
 • ø har 4 lyde:
  1. Standardlyden
  2. øøøh-lyden som i øm
  3. øg/øj-lyden som i øje
  4. ør-lyden som i ørn.
 • å har 2 lyde:
  1. Standardlyden
  2. å som i år
 • Forsiden

De 9 vokaler kan bruges sammen med “Mine læsenøgler“, som er læseregler og læsestrategier, der kan bruges i begynderlæsningen i 0.-2. klasse. Forsiden til vores læsenøgler kan downloades seperat (gratis) her.

Det anbefales, at nøglerne lamineres og klippes ud, så de holder længere. De kan også printes i et mindre format, hvis du ønsker det. Tryk blot på scalér og vælg 87, når du printer. Nøglerne kan også printes i stort format som planche og hænges op i klassen.

HUSKENØGLER: Overordnet kalder vi alle vores kort for “Huskenøgler”. “Huskenøglerne” er laminerede kort i et fængende, æstetisk layout med korte, strukturerede informationer på.  “Huskenøglerne” hjælper eleverne med at huske, og de skaber overblik over den viden og læring, som gives i undervisningen. Princippet med alle “Huskenøglerne” er, at de løbende sættes i en nøglering, efterhånden som der undervises i stoffet. “Huskenøgle-sættet” er nemt at tilgå for eleverne og noget, som de har lige ved hånden ved opgaver. Det erstatter dermed massevis af løsark, hæfter og dokumenter og kan følge dem gennem hele deres skolegang.

“LÆSENØGLERNE” er huskenøgler, som præsenteres løbende for eleverne i 0.-2. klasse efter behov. Hver gang vi har gennemgået en læseregel, får eleverne den matchende læsenøgle i deres personlige nøglering, hvis de har brug for at øve sig på reglen. Når eleven mestrer læsereglen, er det meningen, at den skal fjernes fra nøgleringen, så der kun er de læsenøgler i spil, som barnet skal have fokus på. Derved bliver elevernes nøgler meget individuelle med afsæt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

“Læsenøglerne” er lige så meget et kommunikationsværktøj i samarbejdet mellem læreren og hjemmet, da forældrene kan følge med i, hvilke regler og strategier der er blevet undervist i og derved kan bruge dem i læsningen derhjemme. 

Betalingskort
Menu
Shop