Teksttyper – Plancher

Normal pris:

100  kr

Teksttyper – Plancher

Materialet indeholder 7 filer til download og er på 22 sider.

Når der arbejdes med de forskellige teksttyper, er det vigtigt, at de også visualiseres. Et klasserum, hvor læring er synliggjort, hjælper eleverne videre, både når de selv skal arbejde med såvel litteraturen, som fremstilling af egne tekster.

Vi har valgt at fokusere på de teksttyper, der forventes at blive gennemgået og arbejdet med i indskolingen og senere på mellemtrinnet. Den gennemgående figur er Ormen fra vores  materiale ”Læseforståelsesstrategier”.

Teksttyper:

  • Fortællende – forekommer i to udgaver
  • Berettende
  • Instruerende
  • Beskrivende/Informerende
  • Argumenterende

Til hver teksttype er lavet tre plancher, som ligger i forlængelse af hinanden i samme dokument.

Planche 1: Forklaring af den enkelte teksttype

Planche 2: Opbygning og eksempler

Planche 3: Sproget i den enkelte teksttype

Betalingskort
Menu
Shop