Summer Holidays | Materialepakke til engelskundervisningen (4 materialer + 1 gratis)

Normal pris:

40.00  kr

Start engelskundervisningen efter sommerferien med at lade eleverne tale og skrive om deres sommerferie!

Materialet indeholder:

  • 30x Conversation cards
  • 1x Conversation board game
  • 45x “Would you rather”-cards
  • 1x Find Someone Who…
  • 1x læse- og skriveark “What did you do in your summer holiday?” (KUN i denne pakke!)

Conversation Cards:
Lad eleverne få gang i sproget efter sommerferien ved at tale om hvad de har oplevet, deres egen holdning og diskussion.
Kan anvendes i grupper, hvor eleverne taler ud fra kortene eller som stop & swap (Quiz & Byt).

Conversation Board Game:
“What are your favourite holiday activities?”, “How do people usually dress in summer?” …

Få eleverne til at snakke og diskutere i engelskundervisningen ved at spille et brætspil. Eleverne har brug for en spillefigur og en terning pr. gruppe. Når man lander på et felt, læser man spørgsmålet og besvarer samme.

Would You Rather-Cards:
Print, laminér, klip kortene ud.
Eleverne kan sidde i grupper/par med en stak kort og spørge hinanden “Would you rather…?”, hvorpå de skal svare, hvilken af de to valgmuligheder de foretrækker. Alt efter niveau kan eleverne også begrunde og uddybe deres svar.
Kan også stuktureres som Quiz & Byt.

Find Someone Who…:
Denne klassiker er altid et hit i engelskundervisningen! Hvis du står og mangler en lille øvelse til efter sommerferien, så lad eleverne spille “Find Someone Who”. Hver elev får udleveret et ark og stiller hinanden spørgsmål ud fra de ting, der står på sedlen, fx “… traveled by plane” -> “Did you travel by plane?”. Når en kammerat svarer “ja”, skal navnet stå i :)-boksen, hvis eleven svarer “nej”, skal navnet stå i :(-boksen.

Det er en forudsætning, at eleverne kan danne spørgsmål. Materialer henvender sig således primært mellemtrinnet og udskolingen.

What did you do in your summer holiday? – Kopiark
I den første opgave bliver eleverne bedt om at sætte kryds ved de aktiviteter, de har lavet i sommerferien. En ekstraopgave går ud på, at eleverne skriver sætningerne i simple past og være opmærksomme på uregelmæssige verber. Alt efter elevernes niveau kan dette undlades.

Den anden opgave går ud på, at eleverne skriver en kort tekst om deres sommerferie. Giv evt. eleverne hjælpeord og indledere med på vej.

I den sidste opgave kan eleverne enten læse teksten for hinanden eller frit fortælle om deres sommerferie.

Betalingskort
Menu
Shop