Styr på grammatik!

Normal pris:

0  kr

Styr på grammatik er et spil udarbejdet til træning af navneord og udsagnsords bøjninger

Alle spillere skal have identiske kategoriplader og der spilles med de tilhørende  ordkort. Ordkortene læses højt for de andre spillere, forklares og placeres på kategoripladen. Er man i tvivl, skal man spørge sine modspillere om hjælp. Konkurrenceaspektet styrker motivationen og det bliver sjovt at lære nye ord ?

Sværhedsgraden kan differentieres alt efter om man vælger at spille med en eller begge ordklasser, enkeltord eller ord i sætninger.

Materialet indeholder:

  • 1 stk. spilleplade
  • Spilleregler
  • 2 forskellige kategoriplader med tilhørende ordkort (navneord og udsagnsord – enkeltord/sætninger)
  • 1 blank kategoriplade med tilhørende blanke ordkort (lad evt. eleverne selv lave kategorier og ordkort)

Husk at indberette til CopyDan, hvis din skole er udvalgt til kontrolskole.

Betalingskort
Menu
Shop