Spil og opgaver om de tyske tal

Spil (Domino samt Mix & Match) og opgaver til indlæring og træning af de tyske tal. Herunder en tværsproglig opgave hvor man sammenligner de tyske tals opbygning med de danske tals opbygning.

Normal pris:

10  kr

Formålet med spillene og opgaverne er, at eleverne lærer tallene fra 1-100.

Materialet indeholder:

  • Domino: 1-31
  • Mix & Match: 20-29
  • Mix & Match: 30-39
  • Mix & Match: 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
  • Skema med tallene fra 1-99
  • Tværsproglig opgave om opbygningen af danske og tyske tal: 1-31 (både ordenstal og mængdetal)

Den tværsproglige opgave samt Domino er oplagt at bruge i forbindelse med træning af månederne. Eleverne kan herigennem lærer, hvordan man siger en dato. Først lærer de mængdetallene, og ud fra dette kan de lærer ordenstallene.

Senere, i et nyt forløb, kan man repetere tallene igen. Her kan først se en video om tallene fra 1-20, fx https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM&t=5s. Eleverne skriver tallene ind i skemaet. Derefter spiller de Mix & Match med først 20-29, derefter 30-39 og til sidst 10-20-30… .  Eleverne skriver løbende tallene, som de lærer ind i skemaet. Ud fra deres viden om tallenes opbygning, skal de udfylde resten af skemaet.

 

Betalingskort
Menu
Shop