Skriv sætninger

Lad dine elever træne at skrive ud fra 10 forskellige temaer. Temaerne er løver, rummet, fodbold, dinosaurer, heste, løbehjul, computerspil, Harry Potter, Dragon Ball og cykler. Eleven får forslag til udsagnsord og navneord. Alle opgaver er lavet i 3 forskellige versioner, så du kan differentiere undervisningen i forhold til, hvor meget hjælp de får, og hvor meget de skal skrive.

Normal pris:

15  kr

Materialet kan bruges som en del af skriveværksted, månedsmapper eller arbejdet med den første skrivning.

Materialet indeholder:

  • 10 sider med forskellige temaer (den nemme version). På hver side er der udsagnsord og navneord, som kan hjælpe eleven i sin skrivning. Først er der en opgave, hvor eleven skal finde udsagnsordene. Herefter skal eleven selv skrive korte sætninger. Til højre er der en liste med relevante navneord.
  • 10 sider med forskellige temaer (den mellem version), her får eleven udsagnsord og navneord. Eleven får mere plads at skrive på.
  • 10 sider med forskellige temaer (den svære version), her får eleven ingen udsagnsord eller navneord, og skal selv skrive om temaet.
  • 10 sider med facit til den nemme version.
Betalingskort
Menu
Shop