Skriv løs 1

Normal pris:

30  kr

Materialet er beregnet som inspiration til at få eleverne til at lukke op for deres fantasi, når de skal formulere sig skriftligt, eller som hjælp til at komme i gang med at få noget ned på papir.

Det består af 6 forskellige tegninger, der er brugt på tre forskellige måder, men de kan benyttes på mange forskellige måder.

  • Tegningen alene kan være en inspiration til at skrive en historie
  • Klip noget af tegningen ud og søg på billeder
  • Skriv i tegningen
  • Skriv over hele tegningen
  • Arbejd med åbning, handling, slutning
  • Baggrundsskrivepapir

I den grundige lærervejledning er der desuden forslag til, hvordan du kan evaluere på dine elevers stave/skrivemæssige udvikling, så du hele tiden kan følge med i, hvor de er, og hvad der skal fokus på det næste stykke tid.

Betalingskort
Menu
Shop