Samtalekort til forældremødet (tilpasset indskolingen)

DEN ÅBNE OG EFTERTÆNKSOMME DIALOG MELLEM FORÆLDRENE. Spørgsmålene er søgt formuleret neutralt og uden værdiladning, så der ikke fordres bestemte svar og initiativer fra forældrene. Temaerne og spørgsmålene er valgt ud fra hvor forældrenes værdier og valg har en indflydelse på kulturen i det store fællesskab. Dialogen kan være anledning til både at blive klogere på egne valg og lade sig inspirere af de andre forældre. Dialogen og rangeringen af kortene kan samtidig bruges til at åbne op for et enkelt tema og spørgsmål, hvor forældregruppen kan drøfte om der skal laves nogle fælles aftaler.

Normal pris:

10  kr

De fleste spørgsmål er formuleret, så de både er lukket og åbne. Forældrene kan svare ja/nej eller svare ja til en af to muligheder. Spørgsmålene er samtidig begrebsligt åbne og indeholder ofte et opfølgende spørgsmål, som åbner op for at forældrene begrunder deres valg, uddyber, afklarer og/eller giver eksempler. Disse spørgsmålstrick fordrer en åben og eftertænksom dialog.

Materialet indeholder:

  • Brugsvejledning samt didaktiske overvejelser over brugen af samtalekortene
  • 18 samtalekort

Find flere filosofiske og tankevækkende undervisningsmaterialer på Tankespirerne.dk.

Og læs mere om filosofi med børn og kunstig intelligens på bloggen.

Martin Kongshave, Cand. mag i filosofi og meritlæreruddannet i dansk, kristendomskundskab og fysik-kemi med ansættelse på Bogense skole i indskolingen.

Mine udgivelser er skabt med et mål om at skabe en mere argumenterende, begrebsanalyserende, undersøgende, ideudvekslende og kollaborativ samtaleform i klasselokalet.

Betalingskort
Menu
Shop