Quiz og Byt – Lige eller ulige – del 1

Træn begreberne lige og ulige tal i talområdet 1-20.

Normal pris:

0  kr

Materialet træner talområdet 1-20 samt begreberne lige eller ulige. Eleverne får et kort hver og skal gå rundt imellem hinanden og spørge “jeg har… er det lige eller ulige”. Når begge elever har spurgt og svaret, bytter de kort og går videre og finder en ny makker.

Materialet indeholder:

  • 20 “Quiz og Byt”-kort med tallene 1-20
  • 1 baggrundsark, der kan sætte på bagsiden af kortene

Lærer og matematikvejleder

Betalingskort
Menu
Shop