Phonics I Trin 2: Korte Vokaler. Alfabetvæg og huskebilleder/keywords til ophæng

I dette materiale præsenteres eleverne for Trin 2 i mit Phonics materiale. Eleverne introduceres for de 5 vokaler a, e , i, o og u – og deres korte vokallyde.

Normal pris:

25  kr

Materialet indeholder:

  • De korte vokalers huskebilleder/Keywords til ophæng i klassen.
  • Alfabetvæg til ophæng i klasserummet med tre ord/huskebilleder til hver vokallyd.
  • Tomme ark med plads til, at eleverne selv tegner huskebilleder
  • Billedkort til de 5 vokaler

I alt 27 sider

Betalingskort
Menu
Shop