Lærervejledning til den filosofiske dialog

Skab et filosofisk og dialogisk klasserum.

Normal pris:

0,00  kr

Lærervejledningen er en komplet vejledning og redskabskasse til at skabe et filosofisk og dialogisk klasserum. Vejledningen bygger på litteratur, workshops og erfaringer med dialoger på alle klassetrin i grundskolen ud fra traditionen ‘Filosofi med børn’.

Lærervejledningen kan også bruges som et opslagsværk.

Materialet indeholder:

  • Introduktion til den filosofiske dialog
  • Vejledning til praktisk rammesætning af det dialogiske klasserum
  • Beskrivelse af det åbne og lukkede mindset
  • Grundlæggende spørge- og faciliteringsteknikker
  • Teknikker til inddragelse og klasserumsledelse i ånden af den særlige tradition Filosofi med børn.

Martin Kongshave, Cand. mag i filosofi og meritlæreruddannet i dansk, kristendomskundskab og fysik-kemi med ansættelse på Bogense skole i indskolingen.

Mine udgivelser er skabt med et mål om at skabe en mere argumenterende, begrebsanalyserende, undersøgende, ideudvekslende og kollaborativ samtaleform i klasselokalet.

Betalingskort
Menu
Shop