Kluddermors Sprogmappe I

Normal pris:

40  kr

I Kluddermors Sprogmappe I arbejdes med 12 forskellige sprogområder gennem opgaver, som er tilpasset det fire-femårige barns kognitive og sproglige udviklingsniveau. Der findes i alt tre Sprogmapper. Mapperne er bygget op ud fra principperne om “spirallæring”, således at barnet præsenteres for det samme sprogområde tre gange, med stadig stigende sværhedsgrad.

Mapperne er niveauopdelt efter alder:

 • Mappe I (niveau 1) – retter sig mod de 4-5 årige børn (DENNE MAPPE)
 • Mappe II (niveau 2) – retter sig mod de 5-6 årige børn
 • Mappe III (niveau 3) – retter sig de 6-7 årige børn

NB! Mapperne kan også bruges af børn med særlige behov. Vælg da mappe ud fra barnets kognitive udviklingsalder.

Kluddermors Sprogmapper hjælper med til at skabe et sprogmiljø, hvor børnenes spirende sprogfærdigheder understøttes og børnene udvikler sig i henhold til 12 forskellige sprogområder:

 • Mig og mine sanser
 • Billedgenkendelse
 • Former og farver
 • Overbegreber
 • Forholdsord
 • Omverdensbevidsthed
 • Tid og traditioner
 • Rim
 • Sammensatte ord
 • Stavelser
 • Konsonantklynger i udtale
 • Ental – flertal

I mapperne findes farveangivelser, der viser, hvilket sprogområde der arbejdes med.

I forbindelse med sprogarbejdet er det vigtigt, at den voksne uddyber opgaverne og præsenterer barnet for mange forskellige ord, fordi det så vil udvikle et større ordforråd og lære at udtrykke sig mere præcist. Nogle børn kan have svagere sprogfærdigheder end andre. I stedet for bare at ”rette” barnet kan den voksne fortolke og gentage med et korrekt og nuanceret sprog. Ved at understøtte barnets sprogtilegnelse dannes samtidig grundlag for barnets kommende skriftsproglige udvikling.

Målgruppe

Mapperne henvender sig til børnehavebørn, starten af 0. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog. De er særligt velegnede til børnehavernes skolegrupper og mindre sproggrupper. Opgaverne i mapperne er alle baseret på, at barnet får guidning af en voksen, som kan læse teksten højt for barnet og forklare, hvad opgaven går ud på.

Anvendelse

Print ud (ENKELTSIDET) i så mange sæt du behøver og sæt materialet i mapper. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan børnene evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

Materialet er på 42 sider, heraf 37 opgavesider og tre siders lærervejledning.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com
Betalingskort
Menu
Shop