Annoncer her

Tilbud

Kluddermors Fonemskole konsonanterne

0,00 kr

I Kluddermors Fonemskole får eleverne rig mulighed for at opbygge et funktionelt bogstavkendskab og få en grundlæggende forståelse for bogstavernes navn, udseende, form og lyd. Første del af serien beskæftiger sig med vokalerne (downloades GRATIS her).

Denne del af serien beskæftiger sig med konsonanterne.

Eleverne skal her lære at skelne mellem de 19 konsonanter og kunne lydere sig frem til konsonanten i et ord, i første omgang vha. forlydsbestemmelse. Ved på denne måde at træne eleverne i at identificere konsonanter i forlyd, kobles de lidt abstrakte lyde på noget langt mere konkret, nemlig ord og billeder fra elevernes egen forståelsesverden. Eleverne skal også øve sig i bogstavskrivning. Både de store og de små bogstaver øves.

Eleverne får ligeledes mulighed for at træne stavelser og overbegreber samt lydsyntesen. Her trænes evnen til at sammensætte to lyde (i første omgang et bogstav og et ord) og derved danne nye ord. Eleven skal derefter koble vokaler på konsonanterne vhja. vokalgliderøvelsen. Nogle gange danner lydene ord, andre ikke. Det vigtigste er, at eleven får mulighed for at træne de nye lydforbindelser  – og dermed påbegynde den allerførste læsning!

Kluddermors Fonemskole er en serie på i alt 26 hæfter (9 vokalhæfter og 17 konsonanthæfter), hvor eleverne bliver præsenteret for alle bogstaverne i alfabetet (Q,X og Z udgør kun ét hæfte).

Målgruppe

Elever som arbejder med det første kendskab til konsonanterne, og som har brug for at træne fonemlyde. Materialet henvender sig til elever i 0. klasse, specialundervisningen og børn med dansk som andetsprog.

Anvendelse

Print ud (DOBBELTSIDET) i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

Antal sider: 9 sider pr. bogstavbog. (Printer du alle 17 konsonantlhæfter samlet, er der 153 sider.)

NB! Forlaget Kluddermors indtægter er for en stor del baseret på, at du som lærer/pædagog husker at indberette til COPYDAN. Dette skal du dog kun gøre, hvis din skole/institution er udtaget.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...