Annoncer her

Brikker med lydrette enstavelsesord

15,00 kr

Hæfte 3: Materialet består af 4×50 brikker: Tegning med ord, tegning uden ord, ord i sort, ord med rød vokal og blå konsonanter.

Det står den enkelte underviser helt frit for, hvordan materialet kan anvendes. Det er redigerbart, så tegningerne fx kan anvendes i opgaveark.

Illustrationer: Alexandra Moysey

Se mere på www.sprogkassen.dk

Jeg er pensioneret børnehaveleder og jeg brænder stadig for mit fag, hvilket også fremgår af min egen hjemmeside www.sprogkassen.dk

Som noget nyt laver jeg også materiale til engelskundervisning i de yngste klasser: samtaleplancher, vendespil og brætspil.