Bogstav- og fonemkursus

Opgaver til alle bogstaver inklusive repetitionsopgaver ligeledes til alle bogstaver.

Normal pris:

50  kr

Materialet kan bruges som alment undervisningsmateriale i 0. klasse men der er også mulighed for at følge det vedhæftede program til et intensivt kursus til de elever der ikke har tilstrækkeligt bogstavkendskab i slutningen af 0. klasse. Der er fokus på alle tre alfabeter navn/lyd, form og bevægelse (håndfonem). Indeholder også bogstavvendespil og alm. vendespil.

Materialet indeholder:

  • Øvelser til hvert bogstav
  • Øvelser til repetition af hvert bogstav
  • Mini kursus med ideer til daglig for elever med manglende bogstavkendskab i slut 0. klasse
  • Bogstavvendespil (store og små)
  • Vendespil
  • Vejledning

Jeg er uddannet læsevejleder og ordblindelærer. Jeg afsluttede min PD i læsevejledning i 2019, min afsluttende opgave handlede om bogstavundervisning i 0. klasse og overgangen mellem 0-1. klasse. Ud over min læsevejlederfunktion underviser jeg i indskolingen/mellemtrinnet i dansk, HD og billedkunst. Jeg er oprindeligt er  uddannet keramisk designer fra Danmarks Design skole, og har senere taget meritlæreruddannelsen i dansk med merit for billedkunst.

I 2021 har jeg lavet 3 af billedkunst forløbene til børnenes ulandskalender: Uro’er med skyer og keramikfisk, skraldedyr og Turkanas farver og mønstre. De kan downloades fra hjemmesiden u-landskalender.dk

 

Betalingskort
Menu
Shop