Tilbud

Alle Kluddermors Kombinatoriktavler

99,00 kr

Lige her i “Kluddermors Kombinatoriktavler I – X” smelter dansk og matematik sammen i en spændende kombination. Barnet får her mulighed for at kombinere billeder og ord og undersøge, hvor mange forskellige måder noget kan sættes sammen på. Herved styrkes den logiske tænkning, finmotorikken og øje-hånd koordinationen. Serien introducerer ligeledes barnet for de matematiske grunddiscipliner ”kombinatorik” og ”tabelforståelse”. Her trænes tal og mængder, klokken, den sproglige opmærksomhed, forlydene, læsning af småord, konsonantklynger, overbegreber, stavelser og forholdsord, på en ny og anderledes måde, som barnet helt sikkert ikke har prøvet før.

Fra og med 24.03.21 findes Kombinatoriktavlerne også som kopiudgaver til saks og lim. Disse er vedlagt denne pakke uden ekstra omkostninger.

Kopiering – analogt og digitalt – af dette materiale eller dele deraf er tilladt, forudsat at det sker i overensstemmelse med skolens aftale med Copydan Tekst & Node.

Ved køb af denne pakke får du derfor 2×10 materialer med i alt 2×78 kombinatoriktavler.

Målgruppe

Materialerne henvender sig til elever i 0. til 2. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

Anvendelse

Materialet kan bruges på følgende måder:

  1. Laminer materialerne og sæt de medfølgende brikker fast med velcro.
  2. Kopier materialerne og sæt dem i mapper. Lad børnene selv klippe og klistre brikkerne ind de rigtige steder.

Du kan besøge Forlaget Kluddermors hjemmeside her: https://www.forlagetkluddermor.com/

Du kan også følge Forlaget Kluddermor på Facebook: https://www.facebook.com/forlagetkluddermor/

…på Instagram: https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/

…og på Youtube:

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...