Klar til læring

I Hedensted Kommune er vi optaget af, at vores børn og unge får de bedste muligheder for at vokse op og møde livet med mod, livsglæde og lyst til læring. Ved at fokusere på de 7 KLAR til Læring-kompetencer, arbejder vi målrettet med at udfolde alle børn og unges potentialer, så de får de bedst mulige forudsætninger for læring, trivsel og udvikling.

KLAR til Læring skal udfoldes i mødet mellem børn, professionelle og forældre. Det betyder, at de professionelle i sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner, skoler osv. løbende skal vurdere og tilrettelægge aktiviteter eller særlige læringsforløb, som gør, at børnene arbejder med og styrker de 7 kompetencer. Det betyder også, at de professionelle giver den nødvendige inspiration til forældrene, så de i samværet med deres børn kan være bevidste om børnenes læring – og understøtte den.

De 7 kompetencer skal ses i forhold til barnets alder og udviklingsniveau, og aktiviteterne skal tilpasses derefter.

Gå til Idébanken